Goois Lyceum (Bussum)

Experiment: vermindering onderwijstijd t.b.v. meer onderwijsontwikkeltijd


OBS Bloeiende Betuwe (Rhenoy)

Experiment: vroegstart  3-jarige leerling


Calvijn College (Goes)

Experiment:  opzetten vakhavo


CBS Anna van Buren (Roombeek, Enschede)

Experiment: vermindering onderwijstijd t.b.v. meer onderwijsontwikkeltijdKandinsky College (Nijmegen)

Experiment: deelexamens


De Fontein (Westerhaar)

Experiment: leerlingondersteuning in onderwijstijd