Voor wie is het experiment

In eerste instantie zijn dit scholen voor primair en voortgezet onderwijs (of afdelingen van VO-scholen) die zowel in 2013 als in 2014 het predicaat Excellente School hebben ontvangen. De onderwijskwaliteit van deze scholen is boven alle twijfel verheven. Er zullen 40 - 50 scholen deelnemen. Het is mogelijk dat later nogĀ  meer scholen kunnen meedoen aan het experiment. Naar verwachting komen dan ook andere scholen dan Excellente Scholen in aanmerking om mee te doen. Wel moet sprake zijn van aantoonbaar goede onderwijskwaliteit.