Wat doet OCW met de uitkomsten van het experiment?

Het doel van het experiment is het onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en waarvoor na afloop van het experiment definitief ruimte  in de WPO en WVO kan worden gecreëerd. Het geven van ruimte is dus geen doel op zich. 

Scholen worden door het geven van ruimte uitgedaagd om de kwaliteit of, bij gelijkblijvende kwaliteit, de doelmatigheid van hun onderwijs te verbeteren. Het is mogelijk dat scholen heel enthousiast gebruikmaken van de geboden ruimte. Het is echter ook denkbaar dat sommige scholen maar heel beperkt gebruikmaken van de geboden ruimte. Op die manier kan ook worden onderzocht op welke terreinen scholen graag meer ruimte wensen en op welke terreinen die behoefte er niet of nauwelijks is. 

Als uit het experiment blijkt dat de geboden ruimte leidt tot succesvolle innovaties in termen van kwaliteit of doelmatigheid, kan besloten worden na afloop van het experiment hiervoor definitief ruimte in de WVO of WPO (of onderliggende regelgeving) te creëren.